==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Những ngày cuối đông, trên nông trường mộc châu, thời tiết dịu mát. Hoa cỏ như giao hòa vào với đất trời tạo nên một bức tranh cuộc sống thanh bình.

Những ngày cuối đông, trên nông trường mộc châu, thời tiết dịu mát. Hoa cỏ như giao hòa vào với đất trời tạo nên một bức tranh cuộc sống thanh bình.

Ảnh chụp những ngày cuối năm trên thị trấn Nông trường Mộc Châu:

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 1

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 2

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 3

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 4

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 5

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 6

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 7

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 8

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 9

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu

Hoa Cỏ Nở Trắng Cao Nguyên Mộc Châu
36 3 39 75 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
bg_right_all
bg_left_all