==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Mộc Châu sẽ được quy hoạch trở thành khu vực động lực Phát triển Lữ Hành của tỉnh Sơn La và của vùng hành trình Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm trải nghiệm đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc. Theo Quy hoạch tổng thể phát triển khu thăm quan quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, Moc Chau đã đề ra ba mục tiêu mới trong thời gian sắp tới.

Hình thành 3 trung tâm trải nghiệm

Trong thời gian tới, Khu DLQG Mộc Châu sẽ hình thành 3 trung tâm chương trình trọng điểm gồm: Trung tâm nghỉ dưỡng Mộc Châu, trung tâm hành trình sinh thái Mộc Châu và trung tâm vui chơi giải trí Mộc Châu; hình thành các bản trải nghiệm cộng đồng bao gồm: Bản Áng (xã Đông Sang, huyện Mộc Châu), bản Vặt (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu), bản Tà Phình (xã Tân Lập, huyện Mộc Châu), bản Mường Khoa (xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ)…

Ba Mục Tiêu Mới Để Phát triển Lữ Hành
 Mộc Châu - Ảnh 1

Cùng với đó là thu hút đầu tư phát triển các khu, điểm trải nghiệm quan trọng như: khu thăm quan rừng thông Bản Áng; khu nghỉ dưỡng thác Dải Yếm; trung tâm thương mại cửa khẩu Lóng Sập; khu thăm quan Ngũ động Bản Ôn; khu nghỉ dưỡng sinh thái rừng Pó Cốp; khu thăm quan sinh thái rừng đặc dụng Xuân Nha…

Hình thành tuyến chương trình liên quốc gia Mộc Châu - Lào qua cửa khẩu Lóng Sập và kết nối mở rộng sang các nước ASEAN như: Thái Lan, Myanma…; Phát triển các tuyến hành trình nội vùng từ Thị trấn Mộc Châu tới các điểm tham quan, điểm di tích văn hóa - lịch sử trong Khu DLQG Mộc Châu...

Ưu tiên phát triển thị trường khách và các sản phẩm trải nghiệm

Về định hướng, Khu DLQG Mộc Châu sẽ ưu tiên phát triển thị trường khách thăm quan mục tiêu từ các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng và vùng Trung du miền núi Bắc Bộ; tập trung phát triển và củng cố thị phần khách từ các thị trường mục tiêu truyền thống: Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Bắc Á, Đông Nam Á...

Ba Mục Tiêu Mới Để Phát triển Lữ Hành
 Mộc Châu - Ảnh 2

Đồng thời, phát triển các sản phẩm khám phá hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao; chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ lữ hành, lưu trú, ăn uống, vui chơi giải trí; tập trung phát triển các sản phẩm chính: chương trình nghỉ dưỡng và điều dưỡng chữa bệnh; hành trình sinh thái gắn với nông nghiệp; trải nghiệm tham quan di tích lịch sử văn hóa, danh thắng; đặc biệt chú trọng hình thức chương trình nghỉ tại nhà dân (homestay)...

Phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu nghỉ dưỡng quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo quy hoạch, Khu DLQG Mộc Châu có tổng diện tích tự nhiên là 206.150ha nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Ba Mục Tiêu Mới Để Phát triển Lữ Hành
 Mộc Châu - Ảnh 3

Khu DLQG Mộc Châu được quy hoạch trở thành khu vực động lực Phát triển Lữ Hành của tỉnh Sơn La và của vùng hành trình Trung du miền núi Bắc Bộ với hệ thống sản phẩm trải nghiệm đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và sức cạnh tranh cao gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc.

Mục tiêu là đến năm 2020, khu thăm quan đón trên 1,2 triệu lượt khách, đến năm 2030 đón khoảng 3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 50 nghìn lượt; phấn đấu tổng thu từ lữ khách đạt khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2020 và khoảng 6.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Ba Mục Tiêu Mới Để Phát triển Lữ Hành Mộc Châu

Ba Mục Tiêu Mới Để Phát triển Lữ Hành
 Mộc Châu
18 1 19 37 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
bg_right_all
bg_left_all