==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Tháng ba, hoa cải vàng đua nhau khoe sắc trên khắp các nẻo đường cao nguyên Mộc Châu đã thu hút rất nhiều khách thăm quan đến đây. Nếu có dịp lên Mộc Châu mùa này, bạn hãy bớt chút thời gian nán lại khu rừng thông bản Áng, bản Cóc thuộc xã Đông Sang; khu bản Pa Phách, thị trấn nông trường Mộc Châu...Đây là những địa điểm có hoa cải vàng nở đẹp 

Tháng ba, hoa cải vàng đua nhau khoe sắc trên khắp các nẻo đường cao nguyên Mộc Châu đã thu hút rất nhiều khách thăm quan đến đây. Nếu có dịp lên trải nghiệm Mộc Châu mùa này, bạn hãy bớt chút thời gian nán lại khu rừng thông bản Áng, bản Cóc thuộc xã Đông Sang; khu bản Pa Phách, thị trấn nông trường Mộc Châu...Đây là những địa điểm có hoa cải vàng nở đẹp 

Chi phí: 10.000-20.000/ vườn

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 1

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 2

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 3

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 4

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 5

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 6

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 7

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 8

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 9

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 10

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu - Ảnh 11

Nguồn Ảnh: Đồng Văn Hùng

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu

Mùa Hoa Cải Vàng Trên Cao Nguyên Mộc Châu
81 8 89 170 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
bg_right_all
bg_left_all