==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Ngày  30/1/2015, tại huyện Mộc Châu - Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục du lịch, đại diện dự án EU và các lãnh đạo của UBND các sở Văn hóa thể thao và Du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc.

mảnh đất này Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Hợp Tác Du Lịch 8 Tỉnh Tây Bắc

 

Ngày  30/1/2015, tại huyện Mộc Châu - Sơn La, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác du lịch 8 tỉnh Tây Bắc. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Tổng cục du lịch, đại diện dự án EU và các lãnh đạo của UBND các sở Văn hóa thể thao và Du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc.

 

Theo báo cáo Tổng kết Chương trình Hợp tác Phát triển Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2014, lượng khách du lịch đến tham quan 8 tỉnh trong năm 2014 là 14.394.100 lượt tăng 18,2% so với năm 2013. Trong đó: khách quốc tế: 988.043 lượt; khách nội địa 13.406.057 lượt. Tổng doanh thu du lịch xã hội đạt 7.825 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2013. Cơ sở vật chất chuyên ngành du lịch dịch vụ bước đầu phát triển. Tính đến tháng 12/2014 trên địa bàn 8 tỉnh đã có 1,617 cơ sở lưu trú tăng 12,4 % so với năm 2013. 

 

Mộc Châu Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Hợp Tác Du Lịch 8 Tỉnh Tây Bắc - Ảnh 1

 

Hình ảnh du lịch Tây Bắc và chương trình hợp tác phát triển du lịch của khu vực đã được nhiều người biết tới thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến, trang web thông tin du lịch và tham gia các hội chợ du lịch quốc tế. Ban quản lý dự án EU đã có nhiều hoạt động giúp 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, tập huân nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành du lịch cho cộng đồng, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành...

 

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng: Du lịch 8 tỉnh   Tây Bắc mở rộng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Hoạt động quảng bá du lịch của nhiều tỉnh vẫn còn hạn chế; các sản phẩm du lịch vẫn chưa thực sự đặc trưng; các đặc trung trong văn hóa truyền thống, văn hóa ẩm thực vẫn chưa được khai thác hiệu quả trong các hoạt động du lịch.

 

Mộc Châu Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Hợp Tác Du Lịch 8 Tỉnh Tây Bắc - Ảnh 2

 

Trong năm 2015, chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2014 – 2015 sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như: tiếp tục các bước triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Năm Du lịch quốc gia 2017 tại khu vực 8 tỉnh TBMR; xây dựng Đề án Phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR giai đoạn  2015-2020 định hướng đến năm 2030 Thành lập Quỹ Phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR để hình thành nguồn kinh phí chung, ổn định để triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch của khu vực 8 tỉnh TBMR...

Mộc Châu Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Hợp Tác Du Lịch 8 Tỉnh Tây Bắc

Mộc Châu Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Hợp Tác Du Lịch 8 Tỉnh Tây Bắc
12 1 13 25 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==