==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Khoảng thời gian này chính là lúc Mộc Châu đẹp bình dị nhất. Bạn có thể bắt gặp những cánh đồng hay thung lũng cải trắng bạt ngàn, tựa như bức họa của thảo nguyên xanh mát. Nhưng hoa cải cũng là loài hoa chóng tàn, đó là lúc bạn ngắm nhìn cải trắng e ấp nhường cho những rừng hoa mận, hoa ban. Nếu bạn không muốn bỏ lỡ mùa cải trắng này, thì hãy đi nhanh nhé!

Vietsense Travel cập nhật hình ảnh Đoàn Mộc Châu Mùa Cải Trắng Khởi Hành 08 - 09/12 vừa qua:

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 1

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 2

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 3

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 4

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 5

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 6

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 7

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 8

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 9

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 10

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 11

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 12

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 13

Hình Ảnh chương trình Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12 - Ảnh 14

Hình Ảnh Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12

Hình Ảnh Mộc Châu Mùa Hoa Cải Trắng Tháng 12
64 6 70 134 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
bg_right_all
bg_left_all