==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Thực hiện Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và hành trình về việc ban hành Chương trình kích cầu trải nghiệm gắn với việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ năm 2013, ngày 31/5/2013 UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng tham gia Chương trình kích cầu chương trình gắn với việc thúc đẩy các ngành dịch vụ năm 2013.

Sơn La Đẩy Mạnh Chương Trình Kích Cầu hành trình - Ảnh 1

Mục tiêu kích cầu nhằm thúc đẩy tăng trưởng lữ khách nội địa và quốc tế đến Sơn La. Phấn đấu năm 2013 đón 1,2 triệu lượt khách. Để Sơn La trở thành một điểm chuyến đi hấp dẫn và chất lượng đối với khách thăm quan.

 

Nội dung chương trình kích cầu bao gồm: Phát động chiến dịch quảng bá tại chỗ đối với khách trong nước và quốc tế đã đến Sơn La, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư địa phương về Kế hoạch hưởng ứng Chương trình kích cầu trải nghiệm năm 2013; Phát động chiến dịch bán hàng giảm giá vào mùa thấp điểm; Đẩy mạnh nhu cầu chương trình nhân dịp các ngày nghỉ, ngày lễ lớn của dân tộc và các sự kiện của tỉnh được tổ chức năm 2013; Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng, phát triển sản phẩm hành trình và nâng cao chất lượng dịch vụ trải nghiệm.

 

Với lợi thế là tỉnh trung tâm của vùng Tây Bắc, tình hình chính trị ổn định, an ninh trật tự đảm bảo, giao thông thuận tiện, phong phú về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên nhân văn, khí hậu ưu đãi, chương trình tỉnh Sơn La có nhiều cơ hội thúc đẩy nhu cầu hành trình của cả khách quốc tế và nội địa trong năm 2013.

 

Nguồn: sonla.gov.vn

 

Sơn La Đẩy Mạnh Chương Trình Kích Cầu trải nghiệm

Sơn La Đẩy Mạnh Chương Trình Kích Cầu trải nghiệm
18 1 19 37 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
bg_right_all
bg_left_all