==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Dẫu cho Mộc Châu những ngày đông đã bước vào ngày mùa lạnh giá, những mùa hoa đã qua đi và cảnh vật cứ thế chìm trong biển sương mù mờ ảo, thế nhưng Mộc Châu vẫn đẹp lắm! Đó chính là vẻ đẹp đặc trưng của những ngày đông cuối năm ở đất rẻo cao Tây Bắc. Mộc Châu tháng 12 thường để lại trong lòng lữ khách phương xa những cảm xúc khó tả và khiến họ vấn vương mãi không thể quên.

Dẫu cho Mộc Châu những ngày đông đã bước vào ngày mùa lạnh giá, những mùa hoa đã qua đi và cảnh vật cứ thế chìm trong biển sương mù mờ ảo, thế nhưng Mộc Châu vẫn đẹp lắm! Đó chính là vẻ đẹp đặc trưng của những ngày đông cuối năm ở đất rẻo cao Tây Bắc. mảnh đất này tháng 12 thường để lại trong lòng lữ khách phương xa những cảm xúc khó tả và khiến họ vấn vương mãi không thể quên.

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 1

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 2

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 3

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 4

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 5

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 6

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 7

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 8

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 9

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 10

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018 - Ảnh 11

 

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018

Hình Ảnh Đoàn Tour Mai Châu - Mộc Châu Khởi Hành 1-2/12/2018
60 6 66 126 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==