==HOTLINESHOW==  ==HOTLINESHOWOTHER==

Công ty TNHH Dịch vụ và VietSense Travel Với phương châm “Coi con người là nhân tố trung tâm để quyết định thành công, phồn thịnh và phát triển bền vững”, vì vậy Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBNV, bằng những việc làm cụ thể như mở rộng quy kinh doanh, đa dạng hóa hệ thống dịch vụ hành trình góp phần tạo công ăn việc làm ổn định và tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Điều này được thể hiện rất rõ qua những lý do dưới đây.

9 Lý do để bạn đến và gắn bó với VietSense Travel

Công ty TNHH Dịch vụ và VietSense Travel Với phương châm “Coi con người là nhân tố trung tâm để quyết định thành công, phồn thịnh và phát triển bền vững”, vì vậy Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm đến đời sống của CBNV, bằng những việc làm cụ thể như mở rộng quy kinh doanh, đa dạng hóa hệ thống dịch vụ trải nghiệm góp phần tạo công ăn việc làm ổn định và tăng thu nhập cho cán bộ công nhân viên của Công ty. Điều này được thể hiện rất rõ qua những lý do dưới đây.

9 Lý do để bạn đến và gắn bó với VietSense Travel

1. Trả lương, thưởng xứng đáng:

VietSense Travel trả lương dựa vào năng lực và những đóng góp của mỗi CBNV, không giới hạn mức lương. Quy chế lương thưởng công bằng, công khai, minh bạch và tương xứng với những cống hiến của người lao động.

2. Định hướng và Dẫn dắt:

Khi trở thành thành viên của VietSense Travel bạn được lãnh đạo chỉ ra những điểm mạnh yếu và định hướng phát triển theo đúng sở trường, thế mạnh của bạn. được dẫn dắt và chỉ bảo sát sao giúp bạn tích lũy kinh nghiệm và cải thiện kỹ năng nghề nghiệp.

3. Thử thách phù hợp:

VietSense Travel tạo cho bạn những thử thác phù hợp để bạn phát huy hết được những phẩm chất sâu kín mà bạn chưa từng biết trong chính nội lực con người bạn giúp bạn cảm thấy hứng thú và quyết tâm và khao khát những đỉnh cao của nghề nghiệp.

4. Thăng tiến khách quan:

Bạn được trao cơ hội lãnh đạo bất cứ khi nào bạn thực sự đủ năng lực, VietSense Travel mở ra một môi trường cạnh tranh bình đằng, công bằng cho tất các các thành viên. chúng tôi không xét các khía cạnh tuổi tác, giới tính, tôn giáo, học vị, thời gian công tác. năng lực là tiêu chí duy nhất giúp bạn thăng tiến. quy trình thăng tiến được đánh giá khách quan và minh bạch dựa vào kết quả công việc.

5. Môi trường  Thân thiện & Hòa nhập:

VietSense Travel xây dựng cho mình một môi trường làm việc cởi mở và thoải mái, giúp mọi người hòa nhập và thân thiết với nhau. chúng tôi cam kết triệt tiêu mọi mâu thuẫn, bè phái loại bỏ tư tưởng và những hành động " Ma cũ bắt nạt ma mới". các thành viên cũ đều nhiệt tình giúp đỡ, chia sẽ và dìu dắt những thành viên mới.

6. Công nhận và Vinh danh:

Với chính sách trưng dụng Nhân tài, chúng tôi luôn minh bạch  và công bằng trong các phương pháp đánh giá năng lực và ghi nhận những đóng góp của CBNV một cách khách quan. tất cả những thành tích của bạn đều được công nhận và vinh danh xứng đáng.

7. Tôi trọng và Bình đẳng:

Với mô hình doanh nghiệp phẳng, mọi thành viên trong công ty đều được coi trọng tạo lên một doanh nghiệp bình đẳng với mọi người, không phân biệt vùng miền, điều kiện kinh tế, màu da, ngôn ngữ và tôn giáo. không tồn tại sự hách dịch và áp đặt lên CBNV.

8. Trao Quyền và Nhiệm vụ rõ ràng:

Mỗi một thành viên trong công ty đều được trao những quyền năng, quyền lợi cụ thể và những nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng, giúp việc chủ động trong công việc của mỗi cá nhân, đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả cao nhất.

9. Tin tưởng:

VietSense Travel tin vào khả năng của bạn, tin vào sự trung thành những cộng sự, tin vào sự nhiệt huyết trong con người bạn, tin vào sự trung thực và đức tính cao đẹp của bạn. với phương trâm " Niềm tin tạo thành công" chúng tôi luôn tin tưởng tuyệt đối vào những cộng sự của mình, tin vào sự thành công và bất bại trong mỗi thành viên công ty. 

9 Lý do để bạn đến và gắn bó với VietSense Travel

9 Lý do để bạn đến và gắn bó với VietSense Travel
84 9 93 177 bài đánh giá
==HOTLINESHOW==
bg_right_all
bg_left_all